Energiberegning

Trenger du en energiberegning til ditt prosjekt?

Vi kan bistå med energiberegning av boliger, forretningsbygg, fritidsbolig m.m.

 

Målet med beregningen kan for eksempel være:

  • Forskriftskrav i TEK17
  • Energimerke
  • Beregning etter passivhus standard
  • Beregning etter plusshus standard
  • Vurdering av strømsparende tiltak
  • m.m.

Trenger du beregninger til ditt nybygg eller eksisterende bygg?

Ta kontakt, så ser vi på hvordan vi kan hjelpe deg/ dere